Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws over de activiteiten op school.

Print << Terug

Nieuwe eindtoets voor Spr@nkel

Al jaren gebruiken wij hier op school de Cito-eindtoets. Sinds een aantal jaren zijn er een aantal andere partijen die ook een goedgekeurde Eindtoets aanbieden. Wij hebben naar deze eindtoetsen gekeken en deze met elkaar vergeleken. Kijkend naar onze visie en hoe wij willen werken met kinderen, kwam de IEP-eindtoets voor ons als beste naar voren. De Spr@nkel heeft er daarom voor gekozen om dit schooljaar de IEP-eindtoets af te nemen. 

 

Waarom?  

- De IEP-eindtoets duurt in totaal twee ochtenden van ongeveer 2 uur, ipv drie dagen van ongeveer 4 uur. 

- De IEP-toets is minder talig. Belangrijke woorden worden onderstreept en overbodige woorden weggelaten, waardoor kinderen de opgave eerder begrijpen en de daadwerkelijke som of opdracht uitvoeren. 

- De opgaven verlopen van makkelijk naar moeilijk, waardoor kinderen meer een succeservaring beleven. 

- De toets is opgebouwd uit zowel open als gesloten vragen. 

- De kinderen werken en antwoorden in het boekje van de IEP-eindtoets, waardoor er geen fouten kunnen worden gemaakt bij het overzetten van antwoorden op het antwoordformulier. 

 

De resultaten van de IEP toets zijn een waardevolle aanvulling naast wat wij al weten vanuit de cito toetsen die jaarlijks vanaf groep 2 worden gehouden. Ook in groep 8 zullen de kinderen dit jaar nog cito toetsen maken. Na de cito-toetsen in januari zullen wij in de klas aandacht gaan besteden aan de IEP-toets, zodat de kinderen alvast kunnen wennen aan de lay-out, de manier van werken en aan de manier van vragenstellen. De IEP-toets wordt afgenomen op 16 en 17 april 2019. Meer informatie over de toets is te vinden op de website: https://www.toets.nl/voorouders 

 

Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben, stelt u ze dan gerust.

Media
  • iep toets

Mijn kind

  Voor nieuws uit de klassen: In verband met de nieuwe privacy regeling gebruiken wij Facebook niet meer. Kijk voor nieuws uit de klassen op onze speciale Parro app!