Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws over de activiteiten op school.

Print << Terug

Een betrokken MR!

Spr@nkel heeft een heel betrokken medezeggenschapsraad.  Dit zijn ouders en leerkrachten die meedenken met het beleid van de school. 

Wat doet een MR?
Op basis van gelijkwaardigheid en respect voor ieder persoon binnen de school, geeft de MR kritisch advies en of toestemming over de kwaliteit van onderwijs en beleidszaken. Dit in samenwerking met de achterban.
Sommige belangrijke besluiten van de school kunnen alleen worden genomen na instemming van de MR. Voorbeelden zijn  het schoolplan, het zorgplan, regels op het gebied van veiligheid en gezondheid en het beleid met betrekking tot het verrichten van ondersteunende werkzaamheden door ouders.  
Bij andere besluiten mag de MR een advies geven, zoals bijvoorbeeld bij het besteden van de middelen die de school ontvangt, het deelnemen aan onderwijskundige experimenten, de taakverdeling op school, de vakantieregeling, het toelatingsbeleid etc. 

Wie zitten er in de MR?

Op obs Spr@nkel bestaat de MR op dit moment uit 4 leden, dus zijn er momenteel twee ouders en twee leerkrachten. Iedere ouder kan zich voor een periode van twee jaar (opnieuw) beschikbaar stellen voor de MR. De samenstelling wordt bepaald door verkiezingen. Zijn er onvoldoende kandidaten, dan wordt er geen verkiezing gehouden maar neemt de kandidaat automatisch zitting. 

De volgende mensen zitten in de MR: 
- Gerrit van der Pol (ouder)
- Esmaralda Yau (ouder en voorzitter)
- Wendy Brokken (team)
- Judith Arendsen (team)

U kunt in contact komen met de MR door een mail te sturen naar  mr.sprankel@archipelprimair.nl
of door één van de MR-leden aan te spreken

Op onze website, onder het kopje MR, kunt u meer informatie vinden over de MR en zijn werkzaamheden.  
Hier vindt u ook het jaarverslag en het activiteitenplan.
Media
  • MR-medezeggenschapsraad

Mijn kind

In verband met de nieuwe privacy wetgeving staat hier geen informatie meer. We gebruiken op school een speciale app (Parro) waarmee we op een veilige manier met ouders/verzorgers communiceren over de kinderen. 
Voor meer informatie over onze school app kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind(eren) of met de directie van de school.