BSO van Stichting Educatief Centrum (SEC)

Op het moment dat kinderen naar de basisschool gaan, kunnen de kinderen terecht bij de buitenschoolse opvang (BSO), voor en na schooltijd en in de schoolvakanties. In Eerbeek heeft Stichting Educatief Centrum (SEC) ruimte voor 60 kinderen van  verschillende leeftijdsgroepen.

Voor vragen of algemene informatie kunt u contact opnemen met SEC. Meer informatie vindt u op: http://educatief-centrum.nl/

In ons scholencluster is ook een BSO gevestigd. Deze heet 't Sprengetje. Via deze link kunt u hier meer informatie over vinden: http://kinderopvang.basisschooleerbeek.nl/bso/


 

 

Mijn kind

  Voor nieuws uit de klassen: In verband met de nieuwe privacy regeling gebruiken wij Facebook niet meer. Kijk voor nieuws uit de klassen op onze speciale Parro app!