BSO van Stichting Educatief Centrum (SEC)

Op het moment dat kinderen naar de basisschool gaan, kunnen de kinderen terecht bij de buitenschoolse opvang (BSO), voor en na schooltijd en in de schoolvakanties. In Eerbeek heeft Stichting Educatief Centrum (SEC) ruimte voor 60 kinderen van  verschillende leeftijdsgroepen.

Voor vragen of algemene informatie kunt u contact opnemen met SEC. Meer informatie vindt u op: http://educatief-centrum.nl/

In ons scholencluster is ook een BSO gevestigd. Deze heet 't Sprengetje. Via deze link kunt u hier meer informatie over vinden: http://kinderopvang.basisschooleerbeek.nl/bso/


 

 

Actueel

Covid maatregelen;

De school is gewoon open, maar bezoek is alleen mogelijk na contact met de directeur.

Geïnteresseerde ouders zijn zeker welkom om onze school te bezoeken met in achtneming van de Covid-maatregelen zoals een mondkapje en 1,5 meter afstand.