BSO van Stichting Educatief Centrum (SEC)

Op het moment dat kinderen naar de basisschool gaan, kunnen de kinderen terecht bij de buitenschoolse opvang (BSO), voor en na schooltijd en in de schoolvakanties. In Eerbeek heeft Stichting Educatief Centrum (SEC) ruimte voor 60 kinderen van  verschillende leeftijdsgroepen.

Voor vragen of algemene informatie kunt u contact opnemen met SEC. Meer informatie vindt u op: http://educatief-centrum.nl/

In ons scholencluster is ook een BSO gevestigd. Deze heet 't Sprengetje. Via deze link kunt u hier meer informatie over vinden: http://kinderopvang.basisschooleerbeek.nl/bso/


 

 

Mijn kind

In verband met de nieuwe privacy wetgeving staat hier geen informatie meer. We gebruiken op school een speciale app (Parro) waarmee we op een veilige manier met ouders/verzorgers communiceren over de kinderen. 
Voor meer informatie over onze school app kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind(eren) of met de directie van de school.