Ouderraad (OR)

Inleiding

Waarom bestaat er een Ouderraad? Wat doen we zoal en wie zijn we eigenlijk? Om antwoord te geven op deze vragen stelt de ouderraad zich graag aan u voor.

Waarom een OR
Het eerste waar je bij een school aan denkt is het gebouw, de leerkrachten en de manier van lesgeven. Maar daarnaast zijn er nog enorm veel activiteiten die opgepakt moeten en /of kunnen worden. Juist die activiteiten maken het naar school gaan leuk(er). De ouderraad pakt een aantal van die taken op en betrekt bij de organisatie hiervan zoveel mogelijk ouders, zodat een optimale samenwerking tussen ouders, team en leerlingen tot stand komt.

Wat doet de OR
De OR organiseert of helpt mee bij binnenschoolse en/of buitenschoolse activiteiten. Concreet betekent dit dat we een rol spelen bij o.a. het Sinterklaasfeest, kerstfeest, spelletjesmiddag, schoolreizen etc. Verder geeft de ouderraad adviezen aan de medezeggenschapsraad of aan het team over die zaken die de ouders in het bijzonder aangaan.
Wij vergaderen ongeveer 8 keer per schooljaar. 


Samenstelling OR 2022-2023
De ouderraad bestaat uit de volgende personen:
- Natasja Mensink (Voorzitter)
- Lana Martins (Penningmeester)
- Sebastiaan Zeijseink
- Serap Keles
- Marjolein Mensink
- Ingie Jansen
- Renske Ellens

- Vanuit het team: Miriam Bouwmeester, Manon Hartgers

Vrijwillige ouderbijdrage

Om de activiteiten te kunnen organiseren vraagt de OR ter financiering van haar activiteiten per schooljaar voor elke leerling een vrijwillige bijdrage. Zonder deze bijdrage zijn deze activiteiten niet mogelijk.

 

De vrijwillige bijdrage bedraagt 20,- per kind met een maximum van 50,- 

U krijgt bij aanmelding van uw kind(eren) een machtigingsformulier. U kunt dit formulier ook hier
downloaden.

 

 
Vragen?
Als u na het lezen van bovenstaande nog vragen heeft of denkt dat lid worden van de ouderraad nu net iets voor u is, dan kunt u altijd contact opnemen met Miriam Bouwmeester (teamlid). Telefoon nummer: 0313-651451. Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om meer informatie over onze school te lezen op onze website: www.obssprankel.nl


Actueel