Ziekmeldingen

Als uw kind door ziekte niet op school kan komen, wilt u ons dit dan tijdig melden. Dan hoeven wij ons geen zorgen te maken.
U kunt bellen tussen 8.00 uur en 8.30 uur.

Telefoonnummer: 0313-651451

Mijn kind

  Voor nieuws uit de klassen: In verband met de nieuwe privacy regeling gebruiken wij Facebook niet meer. Kijk voor nieuws uit de klassen op onze speciale Parro app!