Onze schoolresultaten zijn te bekijken via 'scholen op de kaart'. Een venster waarbij allerlei informatie over de school wordt getoond.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van obs. Spr@nkel. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Via onderstaande link kunt u onze pagina bekijken.

https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/6666/Openbare-basisschool-Sprnkel?sleutel=online

Een aanvulling vanuit de school; Schoolverlaters en Citoscores:

Dit schooljaar  heeft onze school bij de eind CITO van groep 8 een gemiddelde van 530 behaald. Dit ligt onder de norm die wij door de onderwijsinspectie geacht worden te halen. Deze score is natuurlijk maar een getal. De uitslag is van meerdere factoren afhankelijk. Zo kan de groep in z’n geheel een hoog, laag of gemiddeld niveau hebben. Maar ook persoonlijke omstandigheden, zoals spanning kunnen een toets beïnvloeden. Wij willen hiermee duidelijk maken dat de gemiddelde score slechts een indicatie is.

De toetsresultaten worden natuurlijk altijd met de ouders besproken. Het schoolkeuzeadvies wordt gebaseerd op zowel de score van de Eindtoets als op de prestaties gedurende de gehele schoolcarrière. Hierbij maken we gebruik van het CITO LVS (Leerling Volg Systeem).

 

 

Hierna ziet u de uitstroom van de leerlingen van groep 8 uit het afgelopen schooljaar:

 

Schooljaar 2017 / 2018

 

 

Aantal leerlingen

 

Type onderwijs

2

 

VWO

2

 

HAVO

1

 

MAVO / HAVO

2

 

MAVO

2

 

VMBO KL

2

 

VMBO BL

 

BB = Basisberoepsgerichte leerweg

KB = Kaderberoepsgerichte leerweg

Mijn kind

  Voor nieuws uit de klassen: klik hier om naar de  Facebook pagina te gaan.