Wij streven naar en werken hard aan het bieden van Passend onderwijs, willen ieder kind het onderwijs geven dat hij/zij nodig heeft. In ons schoolondersteuningsprofiel (website) staat beschreven wat wij als school aan (extra) ondersteuning kunnen bieden. Net als alle scholen in het samenwerkingsverband (www.ijsselberkel.nl) bieden wij op schoolniveau minimaal de basisondersteuning. 

Overstappen van school is altijd een heftige gebeurtenis. Dit zowel voor de kinderen als voor de ouders/verzorgers. Daarom adviseren wij ouders/verzorgers altijd om het gesprek op de huidige school aan te gaan voordat een overstap wordt gemaakt.Momenteel hebben wij een wachtlijst voor nieuwe leerlingen in de volgende groepen.

- In groep 1 kunnen wij moeilijk nieuwe leerlingen plaatsen ivm het leerlingenaantal van deze groep. In overleg zal gekeken worden of er een plaatsje beschikbaar is.

- In groep 3 kunnen wij moeilijk nieuwe leerlingen plaatsen ivm het leerlingenaantal van deze groep. In overleg zal gekeken worden of er een plaatsje beschikbaar is.Mijn kind

In verband met de nieuwe privacy wetgeving staat hier geen informatie meer. We gebruiken op school een speciale app (Parro) waarmee we op een veilige manier met ouders/verzorgers communiceren over de kinderen. 
Voor meer informatie over onze school app kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind(eren) of met de directie van de school.