Wij streven naar en werken hard aan het bieden van Passend onderwijs, willen ieder kind het onderwijs geven dat hij/zij nodig heeft. In ons schoolondersteuningsprofiel (website) staat beschreven wat wij als school aan (extra) ondersteuning kunnen bieden. Net als alle scholen in het samenwerkingsverband (www.ijsselberkel.nl) bieden wij op schoolniveau minimaal de basisondersteuning. 

Momenteel hebben wij geen wachtlijst voor nieuwe leerlingen in de kleutergroepen.

Beperkte instroom in groep  5/6
In verband met de groepssamenstelling in groep 5/6 is daarin beperkte zij-instroom mogelijk. Hierbij wordt gekeken naar de onderwijsbehoefte van de ll. en of die aansluit bij de dynamiek in de groep, dan wel bij de mogelijkheden binnen de school. hiervoor zal altijd een start OT (onderwijsteam) noodzakelijk zijn om plaatsing te onderzoeken.

(Bijna) vier-jarige nog niet zindelijk 
Is uw kind nog niet zindelijk? Dan zullen wij hem/haar wel toelaten binnen ons onderwijs echter nog niet daadwerkelijk laten starten in een van onze kleutergroepen. Het is belangrijk dat uw kind zo snel mogelijk zindelijk is, zodat het alsnog kan meedoen op school. Wanneer uw kind door een medische reden nog niet zindelijk is en zindelijkheid op korte termijn niet te verwachten is, ligt dit wel anders. In overleg met u (en eventueel uw huisarts) zoeken wij graag samen naar een oplossing. 


Mijn kind

  Voor nieuws uit de klassen: In verband met de nieuwe privacy regeling gebruiken wij Facebook niet meer. Kijk voor nieuws uit de klassen op onze speciale Parro app!