Schoolgids 2019-2020

De schoolgids van OBS Spr@nkel te Eerbeek bestaat uit twee delen:

- een algemeen gedeelte (schoolplan)
- een jaarlijkse startgids

Met deze gids en bijlage proberen wij u een zo uitgebreid mogelijk beeld van onze school te schetsen, maar het is natuurlijk onmogelijk alles te vermelden. Mocht u bepaalde informatie missen, dan horen wij dat graag van u. U kunt daarover altijd contact opnemen met de directie.

De gids is niet alleen bedoeld voor ouders van kinderen die de school al bezoeken, maar ook voor ouders die nog op zoek zijn naar een school voor hun kinderen.
Heeft u behoefte aan meer informatie over de school, dan kunt u een afspraak maken met de directie.

Wilt u de gids lezen?


Download hier de startgids
(Kijk voor de actuele kalender op deze site)

Klik hier voor het nieuwe schoolplan 2015-2019.

 Met vriendelijke groet,
Joris Luesink (directeur)


Mijn kind

  Voor nieuws uit de klassen: In verband met de nieuwe privacy regeling gebruiken wij Facebook niet meer. Kijk voor nieuws uit de klassen op onze speciale Parro app!