Adresgegevens

OBS Spr@nkel
Beethovenstraat 18
6961 BE Eerbeek

Tel. 0313 – 651451
Email: obssprankel@archipelprimair.nl

Postadres:
Postbus 207
6960 AE Eerbeek

Mijn kind

  Voor nieuws uit de klassen: In verband met de nieuwe privacy regeling gebruiken wij Facebook niet meer. Kijk voor nieuws uit de klassen op onze speciale Parro app!