Schooltijden

Op school hebben wij een continurooster.

Maandag :             08.30 – 14:00 uur
Dinsdag  :             08.30 – 14:00 uur
Woensdag:            08:30 - 12:30 uur. (vanaf volgend schooljaar ook deze dag tot 14:00)
Donderdag :          08.30 – 14:00 uur
Vrijdag :                08.30 – 14:00 uur

Mijn kind

  Voor nieuws uit de klassen: In verband met de nieuwe privacy regeling gebruiken wij Facebook niet meer. Kijk voor nieuws uit de klassen op onze speciale Parro app!