Excellente leerlingen

Kinderen van wie is vastgesteld dat zij beschikken over een hoge intelligentie, taakbetrokkenheid en creativiteit kunnen wij op onze school ook daadwerkelijk iets extra’s bieden. Denk hierbij met name aan het compacten en verrijken van de leerstof.
Het gaat hierbij trouwens ook om kinderen die onderpresteren en niet direct door hun resultaten opvallen.
De leerkrachten zijn geschoold om deze leerlingen te herkennen.
Wanneer een leerling A  scores haalt op de citotoetsen is dat een signaal dat het kind op hoogbegaafdheids niveau presteert. Als daarnaast uit gedragskenmerken blijkt dat het kind meer aan kan, zullen wij tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling en zal het programma worden aangepast.
Uiteraard gaat alles in nauw overleg met de ouders van de leerling(en).

Mijn kind

In verband met de nieuwe privacy wetgeving staat hier geen informatie meer. We gebruiken op school een speciale app (Parro) waarmee we op een veilige manier met ouders/verzorgers communiceren over de kinderen. 
Voor meer informatie over onze school app kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind(eren) of met de directie van de school.